Haberga Station byggdes 1920 i samhället Haberga strax norr om Alunda i Uppland i samband med att järnvägen mellan Faringe och Gimo lades. Järnvägen byggdes som en del i järnvägen mellan Dannemora/Harg (som nyligen aktiverades igen) och järnvägen mellan Rimbo och Stockholm. Den första turen förbi Haberga Station gick 1 oktober 1921.

När stationen var ny fanns det två lägenheter (en på bottenvåningen och en på övervåningen) där stinsen med familj plus en familj till bodde. Dessutom fanns väntrum i huset för passagerare som skulle åka med tåget. Godsmagasinet, som sitter ihop med huset, användes för att lagra gods som skulle skickas eller lämnas ut.

1935 köptes Faringe-Gimo järnväg upp av Dannemora-Hargs Järnväg som i sin tur ägdes av Stockholm-Rimbo Järnväg AB. Men efter ett riksdagsbeslut anslöts järnvägen till statliga SJ som tog över trafiken och skötseln av Haberga Station.

1960 gick det sista passagerartåget förbi stationen och stinsen fick flytta ut. Istället hyrdes lägenheterna ut till privatpersoner. Men sju år senare köptes huset av en familj som gjorde om det till ett enfamiljshus. De ägde sedan huset fram tills att vi köpte det 2012.

Det sista tåget på linjen Gimo-Faringe gick 1970 (ett godståg) och året efter revs spåret upp. Sedan dess har inga tåg anlänt till Haberga station.

Vi kommer att bygga ut den här sidan med mer information när vi hittar sådan. Om du vet något om Haberga Station eller kanske kommer ihåg hur det såg ut här när stationen var aktiv får du väldigt gärna ta kontakt med oss på info@husetihaberga.se.