Anders lade ut skyddspapp på väggen och påbörjade spackling av badrummet upp. Uppskattningsvis 2/3 klart. Arbetsinsats: 6 timmar. Kommentar: j*ligt svårt att få spacklet att fästa.